سائل غسيل برانيا Washmittel عن طريق الفم

حضرت علی بن ابی طالب(ع) | تیر ۱۳۹۴- سائل غسيل برانيا Washmittel عن طريق الفم ,باز خود را مى يابم كه توان جلب منفعتى يا دفع ضررى از خود ندارد. عقل محال ميداند كه اين تركيب دقيق و اين شكل و صورت ثابت به خودى خود بدون تركيب كننده و نقاشى بوجود آيد، پس دانستم كه آنرا آفريدگارى و صورتگرى هست كه با خودم در ...حضرت علی بن ابی طالب(ع) | تیر ۱۳۹۴باز خود را مى يابم كه توان جلب منفعتى يا دفع ضررى از خود ندارد. عقل محال ميداند كه اين تركيب دقيق و اين شكل و صورت ثابت به خودى خود بدون تركيب كننده و نقاشى بوجود آيد، پس دانستم كه آنرا آفريدگارى و صورتگرى هست كه با خودم در ...حضرت علی بن ابی طالب(ع) | تیر ۱۳۹۴

باز خود را مى يابم كه توان جلب منفعتى يا دفع ضررى از خود ندارد. عقل محال ميداند كه اين تركيب دقيق و اين شكل و صورت ثابت به خودى خود بدون تركيب كننده و نقاشى بوجود آيد، پس دانستم كه آنرا آفريدگارى و صورتگرى هست كه با خودم در ...

اتصل بالمورد

حضرت علی بن ابی طالب(ع) | تیر ۱۳۹۴

باز خود را مى يابم كه توان جلب منفعتى يا دفع ضررى از خود ندارد. عقل محال ميداند كه اين تركيب دقيق و اين شكل و صورت ثابت به خودى خود بدون تركيب كننده و نقاشى بوجود آيد، پس دانستم كه آنرا آفريدگارى و صورتگرى هست كه با خودم در ...

اتصل بالمورد

حضرت علی بن ابی طالب(ع) | تیر ۱۳۹۴

باز خود را مى يابم كه توان جلب منفعتى يا دفع ضررى از خود ندارد. عقل محال ميداند كه اين تركيب دقيق و اين شكل و صورت ثابت به خودى خود بدون تركيب كننده و نقاشى بوجود آيد، پس دانستم كه آنرا آفريدگارى و صورتگرى هست كه با خودم در ...

اتصل بالمورد

Copyright ©AoGrand All rights reserved